/ by /   مقالات / 0 نظرات

اسب کاسپین

نژاد اسب کاسپین اسب کاسپین یا اسبچه خزر یکی از قدیمی ترین نژاد اسب موجود در جهان با قدمت بیش پنج هزار سال است. در سال ۱۳۴۳ این نژاد توسط لوییز فیروز شناسایی و در نهایت ثبت جهانی شد.     ویژگی های ظاهری...
بیشتر بخوانید