/ by /   مقالات / 0 نظرات

اسب کاسپین

نژاد اسب کاسپین اسب کاسپین یا اسبچه خزر یکی از قدیمی ترین نژاد اسب موجود در جهان با قدمت بیش پنج هزار سال است. در سال ۱۳۴۳ این نژاد توسط لوییز فیروز شناسایی و در نهایت ثبت جهانی شد.     ویژگی های ظاهری...
بیشتر بخوانید
/ by /   مقالات / 0 نظرات

آشنایی با نژادهای اسب ایرانی

} همانطور که می دانید ایران در زمان های گذشته سرزمین بسیار پهناوری بوده است ودر آن زمان برای دسترسی به شهرها و مناطق مختلف کشور نیاز به قدرت باالتری ازنیروی انسانی احساس می شده است، از همین رو ایران در زمان های گذشته...
بیشتر بخوانید