/ by /   مقالات / 0 نظرات

اسب و احتیاجش به نمک

اسب و احتیاجش به نمک اسب و احتیاجش به نمک . نمک یک ماده بسیار ضروری می باشد. که بدن به آن احتیاج دارد. ولی قادر به ساخت آن نیست. و باید در جیره غذائی اضافه شود. نمک از سدیم و کلر تشکیل است....
بیشتر بخوانید