شاهین کره سالار۲ سیلمی اصیل دره شور

خصوصیات ظاهری:

پیشانی عریض، کمی برجسته و مسطح، روی بینی کوژ و صاف، گوش‌ها کوچکتر از ترکمن، چشم‌ها گرد با حدقه برجسته، گونه مشخص و گرد، اتصال گردن به تنه بسیار قویی و حجیم بوده و معمولاً سر را بالا می‌گیرد. بطور کلی اسب کردی، اسبی است پرنفس و از استقامت بالایی برخوردار است. قدرتمند و عضلانی بوده دارای سربزرگ و ستیغ‌های برجسته گونه، مقاوم برای مسافت‌های بلند و کوهستانی.
دارای تیره‌های متفاوت از قبیل جاف، افشار و سنجابی دارد. رنگ جاف سیاه و سفید، اسب افشار بیشتر به رنگ کهر، قره‌ کهر، (قهر) و رنگ اسب سنجابی معمولا به رنگ‌ها یکهر (کهر روشن) و خرمائی دیده می‌شود.
موارد استفاده: چوگان‌بازی
ارتفاع اسب: کوچکتر از اسب عرب و بین ۱۴۸ـ۱۴۵ سانتیمتر است.

جمعیت و پراکنش:
در استان‌های غربی کشور دارای جمعیتی در حدود ۱۰۰۰ـ۵۰۰ سر می‌باشد.

 

  • نژاد اسب اصیل ترک
  • سال تولد 2006
  • ارتفاع 160cm