مهرتاش سیلمی خالص ایرانی از نسل حداد بزرگ

خصوصیات ظاهری:

دارای تنفس زیاد برای صعود از بلندی‌ها، دست و پای بسیار قوی، سری متناسب، دمی کوتاه و هیکلی بسیار قوی و پرتحرک. اتصال گردن به تنه در سطح وسیع بوده و دارای خط گورخری در ناحیه از سر تا محل اتصال دم به تنه می‌باشد که این خط گورخری بارزترین نشان مشخصه این اسب می‌باشد. ران قوی و عضلانی، تناسب تنه با دست و پا بسیار جالب است،گوش‌ها متوسط و پرتحرک. اسب قره‌باغ پرانرژی و خوش رفتار می‌باشد و رنگ غالب در این نژاد، سمند و نیله و کهر می‌باشد.
موارد استفاده: سواری، چوگان‌بازی و مسابقه‌ای.
ارتفاع اسب: ۲/۱۴ وجب (۲/۱۴۴ سانتیمتر)

جمعیت و پراکنش:
بین ۱۰۰ـ۵۰ راس قابل شناسایی می‌باشد و منطقه پراکنش در استان‌های آذربایجان شرقی و اردبیل است.

  • نژاد اسب اصیل ترک
  • سال تولد 2006
  • ارتفاع 160cm