سیلمی کرد همای از نسل طوطی

خصوصیات ظاهری:

پیشانی عریض نبوده صاف و اندکی برجسته و دو طرف گوش تنگ می‌شود. روی بینی کاو و صاف، گوش‌ها ظریف، خوش حالت با حرکات زنده، چشم‌ها درشت و کشیده دارای مورب ویژه و حدقه برجسته نیست اتصال سر و گردن به تنه معمولا مستقیم می‌باشد.
اسب ترکمن بسیار مطیع و ملایم بوده و در مسافت‌های طولانی پرنفس و مقاوم دارای توانائی زیاد در پرش از مانع می‌باشد و خونگرم است و دارای چهار نعل است.
رنگ بدن کهر، کرنگ، قره کهر و نیله می‌باشد.
اسب ترکمن دارای دو تیره به اسامی آخال تکه (Akhal Tekeh) و یموت (Yamout) می‌باشد.
موارد استفاده: سواری و استقامت ذخیره ژنی در آمیخته‌گریها.
ارتفاع اسب: در تیره آخال تکه ۱۵ وجب (۴/۱۵۲ سانتیمتر)
در تیره یموت ۲/۱۵ وجب (۴/۱۵۴ سانتیمتر)

جمعیت و پراکنش: 
احتمالاً تا ۲۰۰۰ راس می‌توان شناسایی کرد و منطقه پراکنش نیز استان گلستان و شمال خراسان می‌باشد.

  • نژاد اسب اصیل ترک
  • سال تولد 2006
  • ارتفاع 160cm