/ by /   / 0 نظرات

نژاد اسب دره شوری

به گزارش «سرویس دام، طیور و آبزیان» «آژند دام – پایگاه خبری صنعت دام، طیور و آبزیان»؛ به گواهی تاریخ اولین كسانی كه اسب را رام كرده، آن را در زندگی قومی و عشایری بكار گرفتند اقوام بیابانگردی بودند كه اقتصاد شبانی داشتند .در میان این...
بیشتر بخوانید
/ by /   / 0 نظرات

مهرتاش سیلمی خالص ایرانی از نسل حداد بزرگ

خصوصیات ظاهری: دارای تنفس زیاد برای صعود از بلندی‌ها، دست و پای بسیار قوی، سری متناسب، دمی کوتاه و هیکلی بسیار قوی و پرتحرک. اتصال گردن به تنه در سطح وسیع بوده و دارای خط گورخری در ناحیه از سر تا محل اتصال دم...
بیشتر بخوانید
/ by /   / 0 نظرات

شاهین کره سالار۲ سیلمی اصیل دره شور

خصوصیات ظاهری: پیشانی عریض، کمی برجسته و مسطح، روی بینی کوژ و صاف، گوش‌ها کوچکتر از ترکمن، چشم‌ها گرد با حدقه برجسته، گونه مشخص و گرد، اتصال گردن به تنه بسیار قویی و حجیم بوده و معمولاً سر را بالا می‌گیرد. بطور کلی اسب...
بیشتر بخوانید
/ by /   / 0 نظرات

مادیان کرد – میشا (کره خانه خراب)

خصوصیات ظاهری: پیشانی برجسته و گنبدی شکل است. سوراخ منخرین از حالت عادی کمی پائین‌تر بوده استخوان حدقه چشم گشاد است. روی بینی مقعر و گوش‌ها کوچک، کمر کمی گود، دارای سم بسیار قوی کوچک و بیضی شکل است. اسبی است بسیار باهوش و...
بیشتر بخوانید
/ by /   / 0 نظرات

سیلمی کرد همای از نسل طوطی

خصوصیات ظاهری: پیشانی عریض نبوده صاف و اندکی برجسته و دو طرف گوش تنگ می‌شود. روی بینی کاو و صاف، گوش‌ها ظریف، خوش حالت با حرکات زنده، چشم‌ها درشت و کشیده دارای مورب ویژه و حدقه برجسته نیست اتصال سر و گردن به تنه...
بیشتر بخوانید