نکاتی جالب در مورد اسب ها و اصطلاحات راجع به اسب:

  اسب ها در سن ۴ سالگی به بلوغ کانل می رسند. –          یک اسب مونث بعد از ۴ سالگی به نام مادیان صدا می شود. –          یک اسب مذکر بعد از ۴ سالگی به نام نریان صدا می شود. –          اسب ها عموما...
بیشتر بخوانید